Mushjortar


Mushjortarna (Fam. Tragulidae) har tidigare gått under namnet dvärgmyskdjur. Det namnet är dock så missledande, att det finns goda skäl att överge det. Mushjortarna har en del likheter med myskdjuren, vilket gjorde att man tidigare, felaktigt, slog samman dem. När mushjortarna sedan bröts loss till en egen familj fick de heta dvärgmyskdjur på grund av sin litenhet. Mushjortarna saknar t.ex. den myskkörtel, som finns med i deras gamla namn. På engelska heter familjen Mouse deer.


Skriv en kommentar

Myskdjur.se - För dig som vill lära dig mer om myskdjur