Vattenmushjort


Vattenmushjorten (Hyemoschus aquaticus) är den största av mushjortarna, med en vikt runt 10-15 kg. Den är starkt bunden till buskrika marker i närheten av vatten. När den är i fara tar den gärna sin tillflykt ut i vattnet, där den till och med kan dyka ner under vattnet för korta stunder.

Födan består av frukter och andra vegetabilier, men också i ganska stor omfattning av animalier (främst as, men kanske också djur som den fångar själv). I Uganda finns möjligen vattenmushjorten kvar, i övrigt är den inte särskilt ovanlig mot väster i Kongoflodens bäcken och i flodskogarna i Västafrika.

Djuren lever var för sig. Hannarna har ungefär dubbelt så stora aktivitetsområden som honorna.


Skriv en kommentar

Myskdjur.se - För dig som vill lära dig mer om myskdjur